Velkommen til min JCI valgkampside

På nationalkongressen den 3.-5. oktober 2014 vælges JCI Danmarks direktion for det kommende år.

Jeg stiller op som kandidat til posten som Executive Vice President – Operations 2015 (EVP-O).

EVP-O’en er medlem af JCI Danmarks direktion og forretningsudvalget. Derudover er EVP-O’en stedfortrædende Nationalpræsident (NP) i NP og DP’s fravær. EVP-O’ens primære ansvarsområde er at være sparringspartner for Regionsformændene (VP-O’erne) samt være bindeled mellem VP-O’erne og JCI Danmarks forretningsudvalg.

Du kan læse mere om mig og min baggrund for at stille op til posten som EVP-O ved at klikke på menuen øverst på siden. Jeg har nogle mærkesager, som jeg vil glæde mig til at præsentere i den nærmeste fremtid – følg med her på siden og på Facebook!