Min JCI baggrund

VP-O Region Hovedstaden 2014

Jeg har som formand for Region Hovedstaden samlet mange erfaringer som jeg ved vil være værdifulde i arbejdet som EVP-O.

Mit fokus har været at regionsformanden skulle være synlig i afdelingerne, og derfor har jeg også deltaget i afdelingsmøder, kurser, nationale dage og projekter, hvor jeg har følt at min tilstedeværelse har skabt mest værdi. Jeg håber også at medlemmerne i Region Hovedstaden oplever at få hurtigt svar på henvendelser og spørgsmål, som løbende dukker op.

Et andet fokus område har været synlighed og branding, hvor afdelingerne har givet håndslag på at tænke PR arbejdet ind i alle projekter og begivenheder, så vi får gjort JCI synligt for omverdenen.

HR er et område der altid har stået mit hjerte nært, og derfor har jeg ud over Regionalrådsmøderne, hvor formændene deltager, arrangeret regionale HR møder for de HR ansvarlige i afdelingerne for at skabe et forum for vidensdeling og fælles forståelse.

Regionalt bestyrelseskickoff 2014

Forårskongres 2014

Forårskongressen 2014 i Sønderborg står for mig som en af de bedste og mest hektiske kongresser jeg har været med til.

Som VP-O var det min første kongres i spidsen for Region Hovedstaden, og som LP i JCI Ørestad markerede det endegyldigt afslutningen af mit formandsår.

På Award fronten vandt JCI Ørestad awarden for bedste Branding og PR indsats, hvilket jeg var super glad for, da kommunikation virkeligt havde været et fokus område for afdelingen i 2013. Derudover indstillede min søde afdeling mig også til awarden som Årets LP.

Med 211 point i 100% efficiency lå JCI Ørestad i den gode ende sammenlignet med andre afdelinger. 100% efficiency er at fremragende værktøj til at prioritere sin indsats som formand og som afdeling.

Jeg var også den heldige modtager af senatets rejselegat, hvilket var med til at sikre min deltagelse ved European Capitals Meeting i Beograd.

077

LP JCI Ørestad 2013

I 2013 havde jeg fornøjelsen af at være formand for JCI Ørestad. Det blev et begivenhedsrigt år med mange aktiviteter i form af fede afdelingsmøder, projekter, kongresser og fester.

Noget af det jeg er mest stolt over er at det lykkedes at lave et tiltrængt generationsskifte i afdelingen. Afdelingen startede og sluttede med 11 junior medlemmer, men vi optog 7 nye medlemmer undervejs som opvejede de der blev 40 og de gamle medlemmer der meldte sig ud.

Et andet fokus område i 2013 var JCI Ørestads kommunikation med omverdenen, hvor vi blandt andet fik ny hjemmeside, og havde 10 artikler i diverse lokalaviser.

Vi fik også skabt et godt fundament for fremtiden ved at sætte tingene i system, og holde fokus på en god overlevering til 2014 holdet.

I forbindelse med min årsberetning lavede jeg dette magasin om JCI Ørestad i 2013, hvor du kan læse mere om hvad der skete under mit formandsår: http://www.joomag.com/magazine/jci-restad-ret-der-gik-2013/0058743001390591505?short

063

 Årets Unge Erhvervsleder

Jeg har i 3 år været med til at arrangere Årets Unge Erhvervsleder på Amager. Det er et projekt som sætter fokus på unge ledere og giver dem et skulderklap for den indsats de gør.

JCI Ørestad har altid lagt vægt på at projektet skal være ambitiøst. Vi har alle årene holdt det som en fest-middag med indlæg fra forskellige talere. Projektet er også en mulighed for at bruge JCI Ørestads partnerskab med Amager Erhvervsråd aktivt.

Kriterierne for kåringen står for mig også som kriterier jeg sætter pris på hos en JCI’er. Personen udviser engagement, tager ansvar og forstår at udvikle sine personlige og faglige kompetencer kontinuerligt.

32

Taler- og debat konkurrencer

JCI’s taler- og debatkonkurrencer har givet mig rigtig meget i forhold til at præsentere et emne og få en pointe igennem – også når der kommer modargumenter.

Jeg har deltaget 2 gange i begge konkurrencer med en Regionsfinale som det bedste resultat i Den Gyldne Mikrofon og en semifinale som det bedste resultat i Snak Så De’Batter.

konkurrencer

JCI Kurser

Jeg har igennem mine 3 års medlemskab deltaget på rigtig mange af JCI’s lærerige kurser og træninger.

Presenter og Trainer lærte mig en masse om præsentationsteknik og andres læreprocesser. Begge dele er noget jeg kontinuerligt øver mig på.

Jeg har også deltaget på de 3 grundlæggende JCI kurser Admin, Impact og Achieve, som opbygger den grundlæggende forståelse for organisationens mål.

Et af de mest givende værktøjer for mig har uden tvivl været Insights, som på en meget tilgængelig måde tydeliggør forskellige personlighedstypers måde at kommunikere på, og ikke mindst præferencer for hvordan de vil kommunikeres til. Min egen profil har i øvrigt Blå, Grøn og Rød over middel med Blå som den dominerende farve.

Local Leaders Training var med til at opbygge mine personlige kompetencer samt udvide værktøjskassen i forhold til ledelse.

Kurser
Det Europæiske Akademi 2012

Det Europæiske Akademi står for mig som en af de mest skelsættende oplevelser jeg har haft i JCI. Det var mit første møde med den internationale del af JCI, men også den oplevelse der gjorde at jeg vidste jeg ville engagere mig maksimalt fremover.

Jeg fik mange ledelsesværktøjer og inspiration med hjem, men vigtigst af alt lærte jeg rigtig meget om team-work i pressede situationer:

Hvis vi ikke bruger vores kræfter, hvor det skaber mest værdi, når vi ikke i mål indenfor deadline.

Hvis vi ikke arbejder frem mod det samme mål bliver det noget rod – specielt hvis kommunikationen også lider under en presset situation.

Jeg lærte i den grad at sætte pris på at være del af et team med forskellige personlighedsprofiler.

Graduation 7

Optaget i JCI Ørestad

Jeg blev optaget som medlem af JCI Ørestad i 2011, og blev i øvrigt valgt ind i afdelingens bestyrelse ved samme lejlighed. Min erfaring er at man hurtigst lærer hvordan tingene hænger sammen ved at kaste sig ud i det.

Jeg har kastet min arbejdskraft ind i JCI lige siden, hvad enten det kræver gul vest og sikkerhedshjem eller jakkesæt 🙂

Arbejdstøj

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *