Regionsformændene kender afdelingerne

Sidste stop på valgturneen var Thisted torsdag aften hvor region Nordjylland afholdt regionsmøde og valgforsamling. Et stort tillykke til Susanne Nielsen med valget som formand for region Nordjylland i 2015!

Lørdag stod den på kandidattræning i Århus hvor Lars Hajslund, Rene Bysted, Charlotte Bysted og Eva Hye forestod træningen. Dagen bød også på en lille JCI test, hvor jeg spændt venter på at se resultatet på Nationalkongressen i Holbæk 🙂

Jeg vil arbejde for at VP-O teamet er synligt lokalt, og at de kender afdelingerne. En forudsætning for gensidig tillid er at vi kender hinanden. Såfremt jeg bliver valgt vil jeg hurtigst muligt indkalde VP-O’erne til et møde, så vi med det samme får gjort klart hvad målet er, og ikke mindst hvad forventningerne til hinanden er.

Lige som LP’erne får udleveret en plan over deres formandsår vil jeg også udarbejde en lignende plan for VP-O’erne, så vi med det samme har det nødvendige overblik og forventningsafstemning.

Det er vigtigt at VP-O’erne har en løbende sparring med afdelingerne omkring deres handlingsplan – både i opstartsfasen og gennem året. Sådan sikrer vi at vi i JCI arbejder mod det samme mål, og får fundet frem til de aktiviteter der skaber mest værdi.

Næste uge byder blandt andet på Regionalrådsmøde samt regionalt HR møde i Region Hovedstaden, og så ses vi snart i Holbæk!