Mod samme mål

Så blev en hektisk JCI uge afsluttet. Torsdag med regionsmøde i Region midt, hvor Natascha Joof blev valgt som regionsformand – stort tillykke! Der var også mange gode og skarpe spørgsmål til de nationale kandidater – mange tak for det.

Ugen blev sluttet af med VP weekend på Djursland, hvor hele VP teamet var samlet til en kombineret møde- og træningsweekend. Mange vigtige emner blev vendt, og teamet blev udfordret både fysisk og mentalt i en veltilrettelagt træning.

For at blive en succes som organisation er det vigtigt at vi arbejder mod det samme mål. Den nationale organisation og afdelingerne skal have en gensidig tillid til hinanden og arbejde mod det samme mål.

Det giver mest værdi når vi har vores fokus rettet mod det samme mål og arbejder sammen om at komme derhen. Det kan være voldsomt frustrerende ikke at vide hvad målet egentligt er, og hvad der forventes af os. Der kan nemt opstå en tendens til at man gætter på hvad målet er – med misforståelser og frustrationer til følge. Derfor vil jeg som EVP-O arbejde for at målet for JCI står klart for alle: At skabe udviklingsmuligheder, der styrker unge mennesker til at skabe positive forandringer.

I morgen er der regionsmøde og valgforsamling i region hovedstaden og jeg glæder mig til et super spændende møde på hjemmebane 🙂