Tak for valget!

Hjemme igen efter en super kongres i Holbæk!

Jeg takker mange gange for valget til EVP-O 2015, så nu skal der arbejdes 🙂

Tak for den opbakning jeg har mødt hvor end jeg har været i løbet af valgkampen – det har betydet meget for mig.

Regionsformændene kender afdelingerne

Sidste stop på valgturneen var Thisted torsdag aften hvor region Nordjylland afholdt regionsmøde og valgforsamling. Et stort tillykke til Susanne Nielsen med valget som formand for region Nordjylland i 2015!

Lørdag stod den på kandidattræning i Århus hvor Lars Hajslund, Rene Bysted, Charlotte Bysted og Eva Hye forestod træningen. Dagen bød også på en lille JCI test, hvor jeg spændt venter på at se resultatet på Nationalkongressen i Holbæk 🙂

Jeg vil arbejde for at VP-O teamet er synligt lokalt, og at de kender afdelingerne. En forudsætning for gensidig tillid er at vi kender hinanden. Såfremt jeg bliver valgt vil jeg hurtigst muligt indkalde VP-O’erne til et møde, så vi med det samme får gjort klart hvad målet er, og ikke mindst hvad forventningerne til hinanden er.

Lige som LP’erne får udleveret en plan over deres formandsår vil jeg også udarbejde en lignende plan for VP-O’erne, så vi med det samme har det nødvendige overblik og forventningsafstemning.

Det er vigtigt at VP-O’erne har en løbende sparring med afdelingerne omkring deres handlingsplan – både i opstartsfasen og gennem året. Sådan sikrer vi at vi i JCI arbejder mod det samme mål, og får fundet frem til de aktiviteter der skaber mest værdi.

Næste uge byder blandt andet på Regionalrådsmøde samt regionalt HR møde i Region Hovedstaden, og så ses vi snart i Holbæk!

Klar kommunikation

Så fik vi også valgt en ny formand for JCI i Region Hovedstaden – stort tillykke til Jacob Døring med valget! En stor tak til de mange fremmødte for mange interessante spørgsmål til de nationale kandidater 🙂

Jeg har et mål om at vi kommunikerer effektivt. Hvis vi skal arbejde mod det samme mål og maksimere værdiskabelsen i JCI er det vigtigt at vi kommunikerer effektivt. Hvis ikke kommunikationen er klar og tydelig opstår der nemt misforståelser.

Derfor vil jeg og VP-O teamet arbejde for at kommunikationen flyder effektivt mellem JCI Danmark og afdelingerne, så vi ved hvilken retning vi skal i. Det er ikke alle kommunikationsformer der virker lige godt for alle mennesker. Derfor skal en mail måske følges op af et telefonopkald eller et fysisk møde.

Det er vigtigt at vi i organisationen har fokus på at forstå hinanden.

Og apropos fysiske møder så er der mulighed for at møde mig og de andre nationale kandidater på Region Nords valgforsamling i Thisted i morgen torsdag. Det bliver super godt!

Mod samme mål

Så blev en hektisk JCI uge afsluttet. Torsdag med regionsmøde i Region midt, hvor Natascha Joof blev valgt som regionsformand – stort tillykke! Der var også mange gode og skarpe spørgsmål til de nationale kandidater – mange tak for det.

Ugen blev sluttet af med VP weekend på Djursland, hvor hele VP teamet var samlet til en kombineret møde- og træningsweekend. Mange vigtige emner blev vendt, og teamet blev udfordret både fysisk og mentalt i en veltilrettelagt træning.

For at blive en succes som organisation er det vigtigt at vi arbejder mod det samme mål. Den nationale organisation og afdelingerne skal have en gensidig tillid til hinanden og arbejde mod det samme mål.

Det giver mest værdi når vi har vores fokus rettet mod det samme mål og arbejder sammen om at komme derhen. Det kan være voldsomt frustrerende ikke at vide hvad målet egentligt er, og hvad der forventes af os. Der kan nemt opstå en tendens til at man gætter på hvad målet er – med misforståelser og frustrationer til følge. Derfor vil jeg som EVP-O arbejde for at målet for JCI står klart for alle: At skabe udviklingsmuligheder, der styrker unge mennesker til at skabe positive forandringer.

I morgen er der regionsmøde og valgforsamling i region hovedstaden og jeg glæder mig til et super spændende møde på hjemmebane 🙂

Øget værdi gennem prioritering

Super Regionsmøde i Syddanmark afholdt i Sønderborg tirsdag aften. Stort tillykke med valget til VP-O 2015 til Kristian Østerbye! En stor tak til de fremmødte for de skarpe spørgsmål og positiv feedback 🙂

Et af mine mål som EVP-O er at vi koncentrerer vores kræfter hvor det skaber mest værdi. Det skal ske igennem prioritering med udgangspunkt i JCI’s mission som er at skabe udviklingsmuligheder, der styrker unge mennesker til at skabe positive forandringer.

I min verden er det ikke mængden af aktiviteter der er afgørende, men derimod kvaliteten i de aktiviteter vi vælger at gennemføre i JCI. Det er derfor prioritering er så vigtigt.

Vi oplever af og til at have lavet en fin event eller aktivitet, som vi har haft meget svært ved at tiltrække deltagere til på trods af en ekstra indsats for at hive folk med. Derfor er det vigtigt at bruge lidt tid på at analysere om aktiviteten nu også giver værdi for andre end os selv.

Nu ser jeg frem til et spændende regionsmøde i Herning torsdag aften, hvor der er kampvalg til posten som VP-O for Region Midt mellem Natascha Joof og Ronny Engstrøm – det bliver super spændende!

Prioritering, Fokus og Kvalitet

Regionsmøde og valgforsamling hos Region Sjælland vel overstået torsdag aften. Et stort tillykke med valget til VP-O 2015 til Anja Nordby Andersen! Jeg takker også mange gange for den positive feedback jeg fik under og efter mødet i forbindelse med mit kandidatur som EVP-O 2015 🙂

Min kampagne til posten som EVP-O er bygget op omkring nøgleordene Prioritering, Fokus og Kvalitet. 

Det er begreber som er vigtige for mig, og som jeg mener, kan være med til at drive JCI i den rigtige retning.

Det er vigtigt at vi prioriterer vores aktiviteter, så vi vælger dem der skaber mest værdi. Prioriteringen skal ske med udgangspunkt i JCI’s mission som er at skabe udviklingsmuligheder, der styrker unge mennesker til at skabe positive forandringer.

Når vi har valgt hvilke aktiviteter vi vil udføre er det vigtigt at vi fokuserer på opgaven med blik for både det store billede og detaljerne, samt bruger den tid der er nødvendig, så vi får skabt en høj kvalitet i JCI’s aktiviteter.
Det er den høje kvalitet, kombineret med aktiviteter der skaber værdi for den enkelte, der gør JCI attraktiv – både som en organisation man vil være en del af, og en organisation man ønsker at samarbejde med.

Jeg glæder mig til at møde endnu flere JCI’ere ved Region Syd’s valgforsamling på tirsdag i Sønderborg!

Tour planen

Tilbage efter et vellykket Nordisk Akademi i Finland er det på tide at offentliggøre tour planen 

Du har mulighed for at møde mig på regionsmøderne i september, og så selvfølgelig også på NK i Holbæk:

4. september: Region Sjælland, Holbæk
9. september: Region Syd, Sønderborg
11. september: Region Midt, Herning
15. september: Region Hovedstaden, København
18. september: Region Nord, Thisted
3.-5. Oktober: NK, Holbæk

Du er naturligvis også velkommen til at sende mig spørgsmål via Facebook. Jeg håber vi ses!

Velkommen til min JCI valgkampside

På nationalkongressen den 3.-5. oktober 2014 vælges JCI Danmarks direktion for det kommende år.

Jeg stiller op som kandidat til posten som Executive Vice President – Operations 2015 (EVP-O).

EVP-O’en er medlem af JCI Danmarks direktion og forretningsudvalget. Derudover er EVP-O’en stedfortrædende Nationalpræsident (NP) i NP og DP’s fravær. EVP-O’ens primære ansvarsområde er at være sparringspartner for Regionsformændene (VP-O’erne) samt være bindeled mellem VP-O’erne og JCI Danmarks forretningsudvalg.

Du kan læse mere om mig og min baggrund for at stille op til posten som EVP-O ved at klikke på menuen øverst på siden. Jeg har nogle mærkesager, som jeg vil glæde mig til at præsentere i den nærmeste fremtid – følg med her på siden og på Facebook!